Verweer

Beste,

[inleiding 3 zinnen wie zijn wij, waarom mailen we, wat verwachten we]

Wij zijn sedert 2020 bruiklener van ruimte 8 in het Stadsbouwhuis in hartje Leiden. Wij en ondergetekende ondernemers voelen ons onfatsoenlijke bejegend en op meerdere manieren benadeeld door de gang van zaken in het Stadsbouwhuis sinds december. Via deze weg zoeken wij opheldering over de situatie bij de de wethouders, raad, betrokken ambtenaren en projectontwikkelaar.

Pilot Makershuis in Stadsbouwhuis

Het Makershuis is het idee van Steven Janse van BAMBAM Steenhouwers en Benjamin Wegman van Brouwerij Pronck en heeft als doel ambachten zichtbaar en toegankelijk te maken in en rond het Energiepark Leiden en Papegaaisbolwerk. De gemeente Leiden heeft Urban Sync ingehuurd als projectontwikkelaar voor dit plan. Op 22 december 2022 zijn we gevraagd door Niels Dijkstra van Urban Sync om deel uit te maken van de pilot van het Makershuis. Dit gebeurde in het Stadsbouwhuis tijdens een bijeenkomst met andere ondernemers, waaronder makers die nu al in het pand werkzaam zijn. 

Het plan was dat Urban Sync de hele begane grond (het Atrium) van het Stadsbouwhuis zou gaan huren en we gezamenlijke activiteiten gaan ontwikkelen. Denk aan workshops en cursussen maar ook rondwandelingen, voorstellingen en muziek. “Een bundeling van cultuur, ambacht en creativiteit’ in Urban Syncs eigen woorden. [hier iets meer over circulaire economie en herwaardering van ambacht]

De toezegging was dat de huurprijs voor ons hetzelfde zou blijven zodat wij ons konden verheugen op meer creatieven in het pand en de toekomstige samenwerking met andere makers. Het enthousiasme was groot en het leek een geweldig begin van het nieuwe jaar te worden, en het begin van een . 

Echter, op 11 januari 2023 mailde Niels Dijkstra dat de gemeente Leiden het contract met Urban Sync niet heeft verlengd. De pilot Makershuis in het Stadsbouwhuis zou wel doorgaan en opgepakt worden door Steenvlinder / Barbara Wassenaar, waar we tot op heden niets van en over hebben gehoord. 

Contractwijziging

Op dezelfde dag, 11 januari, werd ik als hoofdhuurder van ruimte 8 in het Stadsbouwhuis gebeld door Karin Brogtrop van Gapph (voorheen Villex), de leegstandsbeheerder van het Stadsbouwhuis. Er zou ons een nieuw contract worden aangeboden omdat er een nieuwe situatie is ontstaan door de intussen [DATUM] verstrekte omgevingsvergunning. Wij als ondernemers zijn niet geraadpleegd noch gekend door de leegstandsbeheerder. In Gapph’s eigen woorden: “we nemen afscheid van de anti-kraak constructie en bieden huurders meer zekerheid en service met tijdelijke huurcontracten op basis van de Leegstandswet. Zowel bewoners als ondernemers krijgen dus een nieuw contract.” (e-mail 20 januari 2023). Het is onduidelijk welke extra service zal worden geleverd.

Op 13 januari ontvang ik (en alle andere ondernemers in het Stadsbouwhuis) een aangetekende mail waarin onze bruikleenovereenkomst beëindigd wordt en we dus binnen 28 dagen (10 februari aanstaande) de ruimtes leeg moeten opleveren. Het beloofde nieuwe contract volgt niet, maar op 20 januari slechts een “concept-overeenkomst”. De voorheen all-in bruikleenvergoeding van €600 p.m. wordt nu een tijdelijk huurcontract tot 1 oktober 2024 van €1362,76 p.m. Hiervan is €600 huur en €762,76 servicekosten (gas, water, elektra, schoonmaak, afval en internet). “Gas, water elektra, afval en schoonmaak worden als voorschot betaald en na afloop van 2023 verrekend met de werkelijke kosten die per m2 worden verdeeld over de huurders.”(email 20 januari 2023). Met andere woorden, een buitenproportionele verhoging van 115% van onze kosten. Gapph is inmiddels aangesproken op deze procedure en vervolgafspraken zijn ingepland om onze vragen te beantwoorden.

Procedure

Tot op heden [DATUM] hebben wij noch de andere ondernemers die we spraken een definitief contract aangeboden gekregen, terwijl de opleverdatum van 10 februari ras nadert. De studenten die op de bovenste verdiepingen wonen hebben al een nieuw contract sinds 1 januari 2023. Begin december zijn de studenten hier al over verwittigd. 

Het is op zijn minst procedureel slordig te noemen dat we in december tot ongeveer 10 januari over al deze ontwikkelingen niet zijn geïnformeerd of ingelicht door de gemeente of door Gapph (voorheen Villex), sterker nog, dat we zelfs op het verkeerde been zijn gezet door de gemeente bij monde van Urban Sync door ons mee te laten vergaderen en plannen maken over het Makershuis. Daarbij komt dat de termijn tussen inzage krijgen in de nieuwe huurovereenkomst en de oplevertermijn van 10 februari steeds korter wordt. We voelen ons op deze manier onfatsoenlijk bejegend en benadeeld. Met name omdat we geen zuivere afweging kunnen maken of het voor ons haalbaar of wenselijk is om in het Stadsbouwhuis te blijven. 

Vragen aan de gemeente

Omdat de leegstandsbeheerder in opdracht van de gemeente handelt hebben we de volgende vragen voor de wethouders, raad, betrokken ambtenaren en nog wel betrokken projectontwikkelaar:

  1. Wat is er gebeurd met Urban Sync en de toezeggingen die aan ons gedaan zijn?
  2. Hoe ziet de gemeente de rol van kwartiermakers van het Makershuis en de ondernemers in het Stadsbouwhuis?
  3. Waarom heeft het zo lang geduurd voor wij als ondernemers op de hoogte zijn gesteld van de aankomende wijziging van anti-kraakbeheer naar Wet Leegstandsbeheer?
  4. Denkt de gemeente dat de makers met deze gang van zaken geholpen zijn?

Graag komen we hierover in gesprek.

Saskia de Zee, Jaap de Raat en Mardie Feikens

tevens namens de ondernemers van het Stadsbouwhuis,

[namen van ondernemers voor wie wij mogen spreken]

Ontvanglijst

Yvonne van Delft (GroenLinks, Wethouder Cultuur e.a.)

Fleur Spijker

Harbert van der Kaap (gemeenteraadslid PvdD)

Rosie van Pijpe (GroenLinks)